/
, ,

Adress

Movägen 1

641 49

Katrineholm

Ring Oss

Richard:

073-397 36 28

Jonas:

070-394 32 18

Öppettider

Mån – Fre 08:00 – 17:00

Trädplaner


Movägen 1, 641 49,    Katrineholm
kontakt@parkteknik.se
Mån-Fre: 08:00 - 17:00
Richard: 073-397 36 28
Jonas: 070-394 32 18

Trädplaner


Behöver ni hjälp att planera hur ni ska ta hand om ert befintliga trädbestånd och om/hur nya träd bör planteras? I sådant fall kan vi hjälpa er med detta. Att jobba med trädplaner innebär att man helt enkelt gör en inventering av befintliga träd där man bedömer varje träds behov av insatser.

Vad är trädplaner?


Man skulle kunna jämföra det med skötsel av ett flerbostadshus, man måste kontinuerligt göra planerade arbeten för att säkerställa att huset inte blir slitet och att kommande generationer kan fortsätta att njuta av det. Detsamma gäller för träd, är trädet sjukt eller dylikt så måste åtgärder göras för att rädda det eller i värsta fall måste det ersättas av ett yngre träd.

Det handlar också om säkerheten och att föryngra miljön för träden. Som sista del så handlar det om det visuella, har man exempelvis en allé av träd så vill man att utseendet ska behållas i århundraden. För att uppnå detta så är en trädplan viktigt att upprätta.

Vad ingår i tjänsten trädplaner?


Innehållet kan variera beroende på omfattning av träd men generellt ingår:

  • Inventering
  • Förslag på åtgärder
  • Förslag på nyplantering
  • Översiktsplan med träden

Kontakta Oss