/
, ,

Adress

Movägen 1

641 49

Katrineholm

Ring Oss

Richard:

073-397 36 28

Jonas:

070-394 32 18

Öppettider

Mån – Fre 08:00 – 17:00

Trädgårdsantikvarie


Movägen 1, 641 49,    Katrineholm
kontakt@parkteknik.se
Mån-Fre: 08:00 - 17:00
Richard: 073-397 36 28
Jonas: 070-394 32 18

Trädgårdsantikvarie


Jag som arbetar som trädgårdsantikvarie heter Richard Saxvold och har en landskapsingenjörsexamen från SLU Alnarp. Vad en trädgårdsantikvarie är och vad vi gör kan man finna mer information om på www.tradgardsantikvarie.se/trädgårdsantikvarien.html

Uppdragen jag utför omfattar arbeten med äldre parker och trädgårdar. Jag inventerar och skriver vårdplaner/vårdprogram för trädgårdar som tillhör byggnadsminnen. Ofta arbetar jag med alléer i herrgårdslandskap där jag inventerar och tar fram underlag för ansökningar samt medverkar i processen kring en eventuell restaurering. Slott- och herrgårdsparker och miljöerna däromkring är min specialitet efter att under drygt 13 år arbetat som ansvarig för kulturmiljön vid Ericsbergs slott. Mina uppdragsgivare är såväl företag som privatpersoner.

Några exempel på projekt vi utfört och medverkat i:


  • 2007 Medverkat i Kulturhistorisk utredning kring tillgänglighetsskapande åtgärder på Åseda kyrkogård i samarbete med Peter Sandberg, Växtteknik
  • 2008 Utfört en historisk utredning till en förstudie för restaurering av historisk allé i samarbete med Peter Sandberg, Växtteknik
  • 2012 Vårdplan för parken vid byggnadsminnet Öster Malma slott
  • 2015 Vårdplan för trädgården vid byggnadsminnet Orresta gård
  • 2015 Vårdplan för trädgården vid byggnadsminnet Jägmästaren 4
  • 2017 Vårdplan för trädgården vid byggnadsminnet Tuna station
  • 2017 Vårdplan för trädgården vid byggnadsminnet Vena station
  • 2017 Vårdplan för trädgården vid byggnadsminnet Hultsfreds banvaktarstuga
  • 2017 Vårdplan för parken vid byggnadsminnet Ericsbergs slott

Kontakta Oss