/
, ,

Adress

Movägen 1

641 49

Katrineholm

Ring Oss

 

070-394 32 18

Öppettider

Mån – Fre 08:00 – 17:00

Våra TjänsterDesign och projektering

Vi hjälper privatpersoner och företag med design och projektering av parker och trädgårdar.


Beskärning av buskar & träd

Vi utför beskärningar av buskar och träd åt både privatpersoner och företag.


Trädgårdsskötsel

Oavsett om du har en mindre trädgård eller en hel park så finns det inget som begränsar oss varken till storleken eller i kompetens


Alléer

Vi hjälper både företag och privatpersoner med inventering, analys och åtgärd på alléer. Slott och herrgårdsmiljöernas alléer är en av våra specialiteter.


Restaurering och vård av

historiska trädgårdar

Att restaurera eller vårda historiska trädgårdar är något som vi tycker är väldigt inspirerande och viktigt.


Vårdplaner

Vi har författat och medverkat i framtagningen av vårdplaner för historiska trädgårdar vid mer än 6 olika byggnadsminnen.


Trädplaner

Behöver ni hjälp att planera hur ni ska ta hand om ert befintliga trädbestånd och om/hur nya träd bör planteras? I sådant fall kan vi hjälpa er med detta.


Nyanläggning

Vi utför nyanläggningar åt företag och privat personer i hela Södermanland och har en bred erfarenhet och hög kompetens.


Planteringar

Vi hjälper företag och privatpersoner att skapa vackra och funktionella planteringar för såväl parker som mindre trädgårdar.


Trädgårdsantikvarie

Inventering och vårdplaner/vårdprogram för trädgårdar och parker som tillhör byggnadsminnen.

Våra Senaste Projekt